Je kan, zowel na doorverwijzing als op eigen initiatief, in de praktijk terecht voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van:

 Leerstoornissen bij kinderen (lezen, spelling, rekenen)
 Taalstoornissen bij kinderen
 Articulatiestoornissen en fonologische stoornissen
 Taal- en spraakproblemen na een hersenaandoening (afasie, dysartrie, apraxie)
 Studiebegeleiding
 Typ10: klik hier voor meer informatie
Myofunctionele stoornissen (habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen, ...)