Hier vind je reeds informatie over de gebruikelijke procedure, maar ik sta je graag nog verder bij met raad en daad.

Onderzoek
Alvorens een onderzoek kan plaatsvinden is het noodzakelijk om bij een geneesheer-specialist (NKO-arts, neuroloog, psychiater, kinderarts, ...) langs te gaan voor een voorschrift voor logopedisch onderzoek. Bij taalstoornissen is het noodzakelijk dat de NKO-arts een audiogram (gehoortest) afneemt. Daarnaast moet er ook een IQ-test afgenomen worden door een psycholoog of eventueel door het CLB.
Nadien wordt een individueel testmoment voorzien. Aan de hand van een kwalitatieve analyse van de testresultaten vormen we een beeld van de mogelijkheden van het kind. Het onderzoek geeft aanwijzingen voor de inhoud van verdere begeleiding.

Behandeling Logopedie Ellen Erpels
Na het onderzoek halen de ouders (met het logopedisch verslag) een voorschrift voor logopedische begeleiding bij een geneesheer-specialist. De ouders brengen het voorschrift samen met 2 kleefbriefjes van de mutualiteit mee bij de eerste sessie. Nadat het aanvraagformulier voor de terugbetaling voor logopedische verstrekkingen door de ouders ondertekend werd, stuurt de logopediste alle documenten op naar de mutualiteit.

De therapie kan plaatsvinden:
- in de praktijk
- aan huis
- op school
- in rust- en verzorgingstehuizen