Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dit wil zeggen dat ik werk volgens de officiële tarieven die opgelegd zijn door het RIZIV. Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Dit bedraagt ongeveer 75% van het honorarium. Ook via aanvullende verzekering van het ziekenfonds kan soms een terugbetaling verleend worden.

Terugbetalingsvoorwaarden

Terugbetaling via verplichte verzekering

De adviserend geneesheer van jouw mutualiteit kan, mits het indienen van de nodige voorschriften, het bilan en het aanvraagformulier, toestemming geven tot terugbetaling via de verplichte verzekering. Je krijgt dan de wettelijk voorgeschreven bedragen (zie tabel) terugbetaald.

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2021:

 aard prestatie honorarium tegemoetkoming remgeld
 onderzoek (30 minuten) €33,16 €25,66 €7,50
 evolutiebilan €47,27 €36,27 €11,00
 therapiesessie 30 minuten €28,33 €22,83 €5,50
 therapiesessie 60 minuten €56,89 €45,89 €11,00

Terugbetaling via aanvullende verzekering
Wanneer de verplichte verzekering niet tussenkomt (bijvoorbeeld voor articulatieproblemen), dan heeft elke mutualiteit nog een aanvullende verzekering. Het aantal sessies, de tarieven en de voorwaarden verschillen per mutualiteit. Het is dus aan te raden om hiervoor contact op te nemen met jouw eigen mutualiteit.

Geen terugbetaling
Voor sommige problemen of stoornissen is er geen enkele terugbetaling voorzien. Ook onderzoek waar geen therapie op volgt, wordt niet terugbetaald. 

Periode voor terugbetaling
De eerste aanvraag voor logopedische behandeling van leer- en taalproblemen wordt voor 12 maanden ingediend. In totaal is er mogelijkheid tot 2 jaar terugbetaling via de verplichte verzekering. Voor afasie kan de behandeling verlengd worden tot maximaal 4 jaar. Voor articulatieproblemen wordt meestal de aanvullende verzekering aangesproken. De periode wordt dan bepaald door het aantal sessies dat wordt terugbetaald door de mutualiteit.

Verlenging aanvragen
Na de eerste periode van terugbetaling is het mogelijk een verlenging aan te vragen. Voor het aanvragen van een verlenging volstaat een voorschrift van de huisarts.