Logopedie Ellen Erpels Typ10 is een aangepast typprogramma voor kinderen vanaf 9 jaar.
De methode Typ10 is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren.

Het programma is uiterst geschikt voor kinderen met dyslexie, automatisatieproblemen, fijnmotorische problemen, leerproblemen, dyspraxie, ASS en ADD. Deze kinderen hebben het moeilijker om hun handen vlot en nauwkeurig te sturen zonder dat ze erbij moeten nadenken. Maar natuurlijk hebben alle kinderen in onze huidige gecomputeriseerde wereld baat bij blind leren typen.

De doelstelling is om met 10 vingers vlot blind te leren typen. Dit gebeurt aan de hand van speelse en kindvriendelijke oefeningen waarbij verschillende leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen en geheugen) gestimuleerd worden.

Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur om de letters beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes die de kinderen ook goed kunnen memoriseren.

Concreet:
- individueel of kleine groepjes
- 175 euro voor 10 lessen (inclusief werkboekje)
- na afspraak

Stuur een mailtje naar ellenerpels@gmail.com voor meer informatie of om in te schrijven.